Välkommen

Välkommen till föräldrakooperativet Åtegården!

Åtegårdens lokaler ligger vid det mäktiga Stugubergets fot och här har vi en utomhusmiljö som är något utöver det vanliga. Den är helt fantastisk! Här utmanas barnen i lek och rörelse på stora gräsytor, här finns skogen med spännande kojor, labyrinter och djur och växter. På vintern har vi två härliga pulkabackar, en egen skridskobana, skidspår och stora snöhögar att bestiga för de som vill.

Vi ser det kompetenta barnet, vad barnet kan och förmår just nu. Alla ska känna sig välkomna till vår förskola. Vi är alla olika och det ser vi som en tillgång. Vi lyssnar på barnen och strävar efter att de ska ha inflytande över sin egen vardag och att de ska ges möjligheter till egna val. Vår förskola är en plats där barnen får möjlighet att utvecklas och lära tillsammans i grupp.

Våra övergripande arbetslagsmål när det gäller normer och värden samt utveckling och lärande handlar om att få en barngrupp som känner trygghet, gemenskap och respekt för varandra. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för vår pedagogiska verksamhet som även utgår från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter enligt LpFö 18 (Läroplan Förskolan)

Välkommen på ett besök och se om detta är ett alternativ för Er!

2013-03-19_1622182