Bilder

Bilder, film, teckningar och anteckningar använder vi dagligen i vår pedagogiska dokumentation av barnens lärande. Det är ett arbetsverktyg som hänger ihop med ett särskilt arbetssätt och pedagogiskt tänkande. Att försöka se och förstå vad som pågår i verksamheten. Att lyssna in vad som pågår bland barnen och försöka synliggöra det genom att dokumentera det. Hos oss är barnen delaktiga och deras inflytande är mycket viktigt, det är barnens reflektioner som ligger till grund för hur vi väljer att gå vidare. Dokumentationerna finns tillgängliga bland barnen i verksamheten. Pedagogisk dokumentation skapar på så sätt förbindelser mellan det som har hänt, nuet och det som är på väg att hända = rörelse samt reflektion.