Rutiner för klagomålshantering gällande föräldrakooperativet Åtegården.

 På vår förskola vill vi ha ett öppet och levande diskussionsklimat! Vi anser att synpunkter eller klagomål är en del av vårt kvalitetsarbete som kan förbättra och driva verksamheten framåt.

Enligt skollagen 4 kap. 8 § ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål på utbildningen. Verksamheten i det här fallet är förskolan. Om du som barn, elev, vårdnadshavare eller medborgare har synpunkter eller klagomål på verksamheten vill vi gärna veta det.

Vänd dig i första hand till en pedagog i verksamheten eller till rektorn/ styrelsen.
Den berörda tar emot ditt klagomål och tar i sin tur kontakt med övrigt berörda personer för att få deras syn på händelsen/ sakfrågan. Inom 10 dagar får du besked om hur handläggningen av ditt klagomål går vidare.

Alla synpunkter/ klagomål, muntliga som skriftliga, samt hantering och eventuella åtgärder utreds, följs upp och dokumenteras och finns sedan även med i vårt kvalitetsarbete.

Föräldrakooperativets personal samt rektor nås på telefonnummer: 0695-10497, 072-20 52 880. Eller genom att skicka ett e-postmeddelande till: ategarden@telia.com eller till styrelseategarden@gmail.com

I andra hand, om du inte är nöjd med den kontakt eller de förslag på åtgärder som du fått kan du lämna klagomål via Ragunda kommuns hemsida eller skriftligt till dem:

Barn och utbildningsavdelningen
Ragunda Kommun
844 21 Hammarstrand

Läs mer om kommunens rutiner på deras hemsida. Om du ej vill stå som ägare till problemet kan styrelsen ta in klagomålet och föra det vidare till kommunen.