Som Förälder

Våra föräldrar har den fantastiska möjligheten att en gång i månaden tillbringa tid i barngruppen. Personalen är ansvarig för den pedagogiska verksamheten och föräldrarna hjälper till.

En gång per år träffas vi och fixar trasiga delar på våra kojor, bygger nytt, utvecklar våra inne/ utemiljöer och äter en härlig lunch tillsammans.  Vi hjälps åt med gräsklippning och snöskottning under året.

Som förälder har man också möjlighet att påverka sitt barns vardag på förskolan genom våra förvaltningsråd som är ett uppskattat forum med gott fika! Ett bra tillfälle för styrelsen att diskutera frågor med medlemmarna, här tar vi tillvara på allas åsikter och egenskaper. Det är också en möjlighet för pedagogerna att presentera tankar kring barnen och vad vi arbetar med.

Någon gång under en familjs år på Åtegården bör en förälder sitta med i styrelsen, alla är en gång nybörjare men ett styrelseuppdrag är otroligt utvecklande för individen! Återkommande aktiviteter för styrelsen är budget, personalfrågor, kontakt med myndigheter och kommun samt verksamhetsplan.