Styrelsen

Någon gång under en familjs år på Åtegården bör en förälder sitta med i styrelsen, alla är en gång nybörjare men ett styrelseuppdrag är otroligt utvecklande för individen! Återkommande aktiviteter för styrelsen är budget, personalfrågor, kontakt med myndigheter och kommun samt verksamhetsplan.

Styrelsen idag består av :
Anton Lindström, ordförande/personalansvarig
Maria Grandin,  sekreterare
Tommy Söderberg och Fredrik Finli, kassörer
Ellen Carlsson, personalansvarig