Verksamheten

Vår vision är att alla ska känna sig välkomna till vår förskola. Det pedagogiska arbetet utgår från skolverkets läroplan för förskolan, vår likabehandlingsplan samt vår verksamhetsplan/ våra verksamhetsmål. Vi är alla olika och det ser vi som en tillgång. Alla barn ska bli sedda för den de är och få stöd att utvecklas utifrån sina förutsättningar i samspel med varandra. Vi har en barnsyn som menar att barn är kompetenta och vår förskola är en plats där barnen får möjlighet att utvecklas tillsammans i grupp.

Vår innemiljö är utformad efter ett genus och pedagogiskt perspektiv samt tillgänglig för alla barn. Miljön är den tredje pedagogen, det vill säga utformad efter barnens behov. Här utmanas barnen, lockas till lek, lust att lära, forskande och möten mellan barn och vuxna. Miljön är föränderlig då vi arbetar med barn.

Vår utemiljö är något utöver det vanliga! Här finns skog, berg, kojor, stora gräsytor och en gård som ger stora möjligheter till rörelse. Under vinterhalvåret finns skidspår, skridskobana och flera pulkabackar och resten av året finns möjligheter att gunga, krypa, klättra, springa, odla och utforska gården med både kropp och sinne.

Pedagogik: våra övergripande arbetslagsmål när det gäller normer och värden samt utveckling och lärande handlar om att få en barngrupp som känner trygghet, gemenskap, respekt för varandra . Vi arbetar med barnens delaktighet, genom barnråd mm. Vi synliggör varje barn och är lyhörda för deras tankar, åsikter och idéer. Vi vill stärka alla barns självkänsla.

                          Jag kan – jag duger.

2013-03-19_1622183